Startsida

Utbildning och skola är väldigt viktiga parametrar i ett samhälle. Här sätts grunden för vilken typ av individ du kommer vara, rent intellektuellt. Jag brukar ofta prata med min morfar om hur skolväsendet såg ut i hans unga år. I mångt och mycket påminde det om dagens situation, men en del skiljde sig åt ganska rejält. Min morfar är 65 år gammal, så visst är det två olika tider vi konverserar om. På den tiden valde inte så många att gå vidare med fortsatta studier, enligt morfar. Idag ser det helt annorlunda ut. Enligt en undersökning från Statistiska Central Byrån, SCB, visar att hälften av de under 2011 330 000 eleverna vill gå eftergymnasial utbildning*. För mig är detta ett väldigt gott betyg.

Bilden nedan visar andelen som påbörjat högskolestudier 1-5 år efter examen från gymnasiet.

Paborjat-hogskolestudier-inom-1-5-ar

(Bild lånad från SCB)

Vi ser i tabellen att individen att fem år efter gymnasiet är den mest vanliga tiden för individen att börja på högskola. Dessvärre sker en del skillnader mellan könen huruvida de väljer att gå eftergymnasial utbildning eller inte. Således finns en del arbete kvar att göra, men väldigt mycket gott har hänt vilket enbart är till stor fördel.

Tänka på utbildningen

Jag kan många gånger sakna att gå i skolan. Varje dag var ett steg för utvecklingen och en sådan känsla känna underbar. Därför är skolan ett såpass viktigt ämne för min del. Jag brinner väldigt mycket för individens intellektuella utveckling. Samtidigt skall man inte sticka under stolen med att en individs utbildning kan ge en både för- och nackdel längre fram i livet. Just därför är det så glädjande att se huruvida en majoritet av de studerande väljer att se en framtid rent utbildningsmässigt efter gymnasiet.

Fördelar med utbildning

I takt med att du blir äldre finns en del krav på att intellektet utvecklas i samma riktning. Det är dock inte alltid säkert att dessa två parametrar går hand i hand. Vid ett sådant tillfälle är skolan väldigt viktig roll. Där sätts, som sagt, grunden för vad som komma skall. Utbildningen är ingen dans på röda rosor, men med intresse kan det gå väldigt långt. Skolan såsom du har ett ansvar. Tillsammans skall ni se till att utbildningen blir fullt så bra som önskat.

/William

*Mer utförlig information finns här

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *